NOTKA PRAWNA

Prawa autorskie

Wyłączne prawo do serwisu internetowego www.mobilityfirst.pl ma Mobility First. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne, nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu oraz treści w nim zawarte są znakami handlowymi i / lub własnością Mobility First

Korzystanie z serwisu www.mobilityfirst.pl

Dostęp oraz korzystanie z serwisu www.mobilityfirst.pl jest bezpłatne, jednakże podlega wyszczególnionym poniżej warunkom i zastrzeżeniom. Użytkownik łączący się z niniejszym serwisem, akceptuje bez zastrzeżeń warunki i zastrzeżenia zamieszczone na niniejszej stronie. Informacje zawarte w serwisie www.mobilityfirst.pl można pobierać, oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Konieczne jest zachowanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich pobranych materiałach. Strony w serwisie www.mobilityfirst.pl mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Mobility First. Jednoczesnie Mobility First nie udziela żadnego prawa do kożystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Mobility First lub innych podmiotów.

Zawartość serwisu

Informacje prezentowane na stronie nie są ofertą handlową w rozumieniu warunków sprzedaży konsumenckiej z dnia 1.01.2003r. Mobility First zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych na stronie internetowej. Pomimo, że Mobility First dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie informacje były ścisłe i aktualne, Mobility First nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do serwisu w stanie niezmienionym. Mobility First nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu oraz jego zawartości. Serwis www.mobilityfirst.pl zapewnia dostęp do innych stron internetowych nie będących w dyspozycji Mobility First. Mobility First nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treści znajdujące się na takich stronach internetowych. Mobility First zapewnia jedynie dostęp do innych stron internetowych jako udogodnienie dla użytkowników, przy czym nie wyraża swoim działaniem aprobaty dla treści umieszczonych na takich stronach internetowych.

Przesyłanie informacji

Mobility First informuje, że wszelkie informacje przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej nie będą traktowane jako informacje poufne. Mobility First zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, przetwarzania, powielania oraz dystrybuowania tych informacji. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.