Platformy i systemy lojalnościowe

Czym jest program lojalnościowy ?

Program lojalnościowy można określić jako systematyczne, długofalowe działanie, zmierzające do skłonienia konsumenta do ponownych zakupów przez obietnicę nagrody lub poprzez świadczenie innych korzyści na rzecz klienta.

Platformy i systemy lojalnościowe dostarczane przez MOBILITY FIRST umożliwiają między innymi:

wyselekcjonowanie najlepszych klientów

wyselekcjonowanie klientów o dużym potencjale rozwojowym

stworzenie bazy wiedzy o wszytkich klientach

uruchomienie promocji i innych akcji marketingowych, dedykowanych dla wybranych grup klientów

wysyłka mailingów do wybranych grup klientów

przeprowadzanie ankiet na wybranych grupach klientów

pomiar wartości Klienta w okresie obsługi ( CLV )

pomiar stopy utrzymania ( retention rate )

grywalizacja

Cele średnio i długo terminowe

Wiedza na temat zachowań Klientów

Rozpoznanie i dostosowanie się do stylu zachowania klienta ma znaczący wpływ na kierunek i strategię sprzedaży firmy. Analiza zachowań prowadzi do poznania motywacji zakupowych, a w konsekwencji do określenia i zastosowania najlepszych bodźców stymulujących popyt na wybrane produkty firmy.

Segmentacja i grupowanie

Systemy lojalnościowe Mobility First wyposażone są w algorytmy umożliwiające budowanie dowolnych grup na podstawie wybranych kryteriów takich jak: przynależność do województwa, miasta; zakupione modele, data zakupu (od – do); wartość zakupów w danym okresie. Ponadto funkcja segmentacji „PARETO” dzieli klientów na 4 grupy pod względem wartości zakupów, tworząc miedzy innymi grupę zawierającą 20% najlepszych klientów ( w danym okresie ).

Zwiększenie koszyka zakupowego

Proponowane przez nas rozwiązania, w szczególności grywalizacja i możliwości stosowania wielu rodzajów promocji punktowych, w rezultacie prowadzą do zwiększonych zakupów.

Ciągłe pogłębianie relacji z Klientem

Poprzez różne kanały komunikacji dostępne w systemach Mobility First, w tym propozycje produktowe, konkursy, punkty zakupowe, po sprawny mechanizm udzielania szybkich odpowiedzi na pytania i reklamacje Klientów, relacje między firmą a jej odbiorcami zyskują na trwałości.

Wzrost świadomości marki

We współczesnym świecie podejmowanie decyzji zakupowych staje się prawdziwym wyzwaniem. Duża liczba dostępnych towarów i usług, tempo z jakim mogą się one zmieniać oraz cena, która także może być czynnikiem zmiennym – to wszystko sprawia, że klienci chętnie sięgają po produkty marek, które dobrze znają lub po te które takimi im się zdają. Systemy lojalnościowe istotnie wspierają proces budowania świadomości klientów na temat danej marki. Poprzez wspieranie utrzymania relacji z klientem tworzą więź z użytkownikiem, dzięki której utrwalany jest oczekiwany wizerunek marki.

 

Platformy i systemy lojalnościowe w ofercie

system lojalnościowy Best Customer b2c

BEST CUSTOMER B2C

Jest to rozwiązanie wspierające lojalność klientów indywidualnych. Platforma pomaga utrzymać najlepszych Klientów, buduje lojalność Klientów o dużym potencjale rozwojowym, a także mobilizuje do zwiększania koszyka zakupowego.

System lojalnościowy BEST CUSTOMER B2C poprzez integrację z kartami członkowskimi daje łatwe i szybkie możliwości identyfikacji Klientów.

Z systemem zazwyczaj stowarzyszone są nasze aplikacje mobilne, które w łatwy i przyjazny sposób pozwalają między innymi kontrolować stan konta Klienta, przeglądać oferty promocyjne, otrzymywać komunikaty. Więcej o aplikacjach mobilnych wspierających systemy lojalnościowe przeczytasz w artykule Aplikacje mobilne dla platformy lojalnościowej

Uruchamiając platformę lojalnościową BEST CUSTOMER B2C, otrzymujesz narzędzia umożliwiające w ciągu kilku sekund analizę danych sprzedażowych, zachowań klientów, w szczególności ich reakcji na prowadzone kampanie promocyjne i wiele innych raportów, generowanych automatycznie w formacie Excel.

System lojalnościowy BEST CUSTOMER B2C zawiera elementy grywalizacji, dzięki którym uczestnicy programu lojalnościowego ścigają się, rywalizując o dodatkowe atrakcje specjalne. Grywalizacja związana jest nierozłącznie z cyklami, w czasie których trwa rywalizacja. Długość cyklu zależy w dużej mierze od częstotliwości zakupów i jest dopasowywana do wymagań biznesowych. Najczęściej stosowane cykle to miesiąc lub kwartał.

Platforma lojalnościowa BEST CUSTOMER B2C jest doskonałą bazą wiedzy , która może być wykorzystywana do tworzenia precyzyjnych, zindywidualizowanych akcji marketingowych.


system lojalnościowy gold partner b2b, platforma lojalnościowa gold partner b2b

GOLD PARTNER B2B

Jest to rozwiązanie dedykowane dla firm oferujących swoje produkty i usługi innym podmiotom gospodarczym, zazwyczaj w modelu Producer - Resseler. Platforma lojalnościowa GOLD PARTNER B2B w większości przypadków pracuje w trybie automatycznym naliczając punkty na podstawie danych sprzedażowych, importowanych z systemu sprzedaży za pomocą mechanizmów wymiany danych. Istnieje również możliwość, aby uczestnik programu lojalnościowego sam rejestrował swoje zakupy np. poprzez skanowanie numerów seryjnych przy użyciu smartfona i naszej aplikacji mobilnej.

Platforma lojalnościowa GOLD PARTNER B2B to zaawansowany system CRM, który oprócz realizacji swoich podstawowych funkcji związanych z obsługą programu lojalnościowego, potrafi w ciągu kilku sekund wyświetlić następujące informację na temat wybranego klienta:

Lista zakupionych produktów

Lista zamówionych nagród

Wykresy i statystyki sprzedażowe

Częstotliwość zakupów

Wskaźniki KPI

Dane kontaktowe

Platforma lojalnościowa GOLD PARTNER B2B wspiera pracę koordynatorów regionalnych, oraz ułatwia ocenę ich działań poprzez prowadzenie statystyk i rankingów. Każdy z koordynatorów jest przypisany do swojego regionu i może zarządzać klientami, których siedziba znajduje się w jego regionie. Zobacz jakie korzyści osiągnie Twoja firma i klienci z uruchomienia Platformy lojalnościowej GOLD PARTNER B2B